בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 3/2015

מתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות- פרויקט מע”ר

מתן שירותי ביטוח עבודות קבלניות

פרויקט מע”ר

המכרז הסתיים.

חברה זוכה: מנורה

חזור