בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: מכרז מספר: 01/2019

לביצוע כביש 200 בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 04.02.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.02.2019

ישיבת הבהרות תיערך ביום  ב’  ה –  04.02.19 

תנאי להשתתפות במכרז הינו השתתפות בישיבת ההבהרות.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום בה- 18.2.19 

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה – א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע”מ

חזור