בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 18/2017

תכנון וביצוע פעילות , תוכן, עיצוב ותצוגה במוזיאון מורשת

  • מועד פרסום: 08.12.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 20.12.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 22.01.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ד’ ה- 20.12.17 בשעה 13:30 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 26.2.18 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים

זוכה במכרז :קומפיוגרפיק בע”מ

חזור