בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 14/2016

תכנון וביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ’ 503

  • מועד פרסום: 02.09.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 12.09.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.09.2016

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה- 12.9.16 בשעה 10:00

במשרדי החברה הכלכלית – רחוב המעיין 4 במודיעין.

 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד’ ה- 21.9.16 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר

הסתיים ללא מציעים

חזור