בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 8/2017

תכנון וביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ’ 503

  • מועד פרסום: 08.06.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 21.06.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 03.07.2017

ישיבת ההבהרות תתקיים ב- 21.6.17 בשעה 14:00 במשרדי החברה הכלכלית – רחוב המעיין 4 במודיעין.

תאריך אחרון להגשת הצעות הינו – 3.7.17 עד השעה 15:00

 

המכרז הסתיים ללא מציע

חזור