בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 15/2016

תכנון וביצוע בניית מבנה אשר יכלול 2 מועדוני נוער במגרש 504 בשכונת הכרמים

  • מועד פרסום: 28.10.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 09.11.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.11.2016

ישיבת הבהרות למכרז תתקיים ביום ד’ ה- 9.11.16 בשעה 10:00 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4 , בניין ליגד 2, מודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ 21.11.16 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה : ס.ל.ש עבודות הנדסיות בע”מ

חזור