בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 6/2017

תכנון וביצוע בניית בית כנסת עירוני בסגנון חשמונאי עתיק במגרש 111 במע”ר

  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 17.05.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.05.2017

ישיבת הבהרות תתקיים ב- 17.5.17 בשעה 9:30

במשרדי החברה הכלכלית – רחוב המעיין 4 במודיעין

תאריך אחרון להגשת הצעות – -29.5.17 עד השעה   15:00

המכרז בוטל !!

חזור