בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 2/2017

תכנון ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ’ 503

  • מועד פרסום: 15.02.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 01.03.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 13.03.2017

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יערכו ביום ד’ ה- 1.3.17 בשעה 9:30 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4 במודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 20.3.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים ללא זוכה

 

חזור