בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: קול קורא 2/2019

קול קורא מס’ 2/2019 לקבלת הצעות מחיר לתכנון וביצוע פעילות ותוכן בשבילי גבעת התיתורה

  • מועד פרסום: 12.09.2019
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 16.09.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 22.09.2019
  • מועד פרסום: 12.9.19
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 16.9.19 בשעה 11:30
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 22.9.19
  • הקול קורא בוטל
חזור