בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: קול קורא 1/2019

פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח-על בתחום הבניה ו/או התשתיות על פרויקטים המבוצעים על ידי החברה

  • מועד פרסום: 05.07.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 15.07.2019

 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לצורך פיקוח אשר יבוצעו על ידי המפקח שיבחר, בהתאם להוראות של מנכ”לית החברה ומהנדסת החברה על פרויקטים המבוצעים על ידי החברה. המפקח שיבחר יידרש – לשמש מפקח מטעם החברה על עבודות התשתית, פיתוח והבנייה, אשר יוטלו על המציע על פי שיקול דעת החברה, בעיר מודיעין מכבים רעות מכבים רעות.

על המעוניינים להגיש הצעתם לפניה זו להגיש את מסמכי הצעתם  במעטפה אחת סגורה, במסירה אישית, לא יאוחר מיום שני, ה- 15.7.19 בשעה 15:00 במשרדי החברה  שברח’ המעיין 4 בניין ליגד 2 קומה 1- בעיר  מודיעין מכבים רעות .

 

חזור