בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 11/2017

עבודות פיתוח רחוב דם המכבים צפון

  • מועד פרסום: 11.08.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 23.08.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.09.2017

ישיבת הבהרות תערך ביום ד’ ה- 23.8.17 בשעה 9:00 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, מודיעין .

מועד אחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 4.9.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר ללא מציעים.

חזור