בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 13/2017

עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון

  • מועד פרסום: 14.09.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 02.10.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.10.2017

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה- 2.10.17 בשעה 13:00

במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4 , בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 30.10.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים

קבלן זוכה- ק.ס.מ.ג קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע”מ

חזור