בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 5/2017

מתן שירותי ביטוח – עבודות קבלניות בפרויקט שכונת מורשת

  • מועד פרסום: 13.06.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 26.06.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 05.07.2017

ישיבת ההבהרות תתקיים ביום ב’ ה- 26.6.17 בשעה 11:00 במשרדי החברה הכלכלית – רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד’ ה- 5.7.17 עד השעה 15:00

 

המכרז הסתיים

זוכה- הראל חברה לביטוח

חזור