בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 5/2016

ביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין

ייעוד הקרקע:בית עלמין

  • מועד פרסום: 06.05.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 17.05.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.05.2016

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיים בתאריך – 17.5.16 בשעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4 מודיעין
מועד אחרון להגשת הצעה – 30.5.16 עד השעה 15:00

 

המכרז נסגר

זוכה במכרז – שתית בע”מ

חזור