בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 4/2019

מכרז לביצוע עבודות פיתוח בשצ”פים 502/513/528

  • מועד פרסום: 29.05.2019
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 10.06.2019

ישיבת הבהרות תתקיים בתאריך 10.6.19 בשעה 13:00 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין .

 

המכרז נסגר.

קבלן זוכה – אלי ברזני בע”מ תשתיות יזמות ובנייה 

 

חזור