בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
חזור

מספר מכרז: 1/2020

מכרז לביצוע השלמות פיתוח בשכונת מורשת

  • מועד פרסום: 05.06.2020
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.06.2020

לדגשים והבהרות למכרז לחץ כאן

 

להבהרה מס’ 1 לחץ כאן

 

להבהרה מס’ 2 לחץ כאן

 

להבהרה מס’ 3 לחץ כאן

 

לחוברת מכרז לחץ כאן 

 

לחוברת מכרז מפרט טכני לחץ כאן

 

לכתב כמויות למכרז לחץ כאן

 

למחירון שינויי יזמים לחץ כאן

 

לרשימת תכניות לחץ כאן

 

לחוזה מדף 3210 לחץ כאן

 

חזור