בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 03/2022

מכרז כ”א – ראש/ת מנהלת פיתוח שכונות 

  • מועד פרסום: 06.03.2022
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 20.03.2022

ראש/ת מנהלת פיתוח שכונות

לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע”מ (להלן: החברה”), דרוש/ה ראש/ת מנהלת פיתוח שכונות  העונה על הדרישות המפורטות:

  1. רשאים להגיש מועמדים העונים על דרישות הסף והקריטריונים המפורטים באתר החברה הכלכלית.
  2. מהות התפקיד – מפורט באתר החברה.

 היקף משרה: 100% משרה.

  1. ועדת כח אדם של החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
  2. תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים ויעוגנו בחוזה אישי.
  3. הגשת המועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות יש להעביר למזכירות החברה לידי רותם/שלומית במשרדי החברה רח’ דם המכבים 35 מודיעין לתיבת המכרזים . 

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד,

הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות  20.3.2022  בשעה –  12:00

  1. מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

 

למודעת המכרז לחץ כאן

לטופס מועמד לחץ כאן

 

חזור