בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 03/2023

מכרז כ”א- מנהל/ת התקשרויות, חוזים, יועצים וספקים

  • מועד פרסום: 16.05.2023
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.05.2023

לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע”מ (להלן: החברה”), דרוש/ה מנהל/ת התקשרויות חוזים , יועצים וספקים העונה על הדרישות המפורטות:

  1. רשאים להגיש מועמדים העונים על דרישות הסף והקריטריונים המפורטים מטה.
  2. מהות התפקיד – מפורט במסמך המצ”ב.
  3. היקף משרה: 100% משרה.
  4. ועדת האיתור של החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
  5. תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים ויעוגנו בחוזה אישי.
  6. הגשת המועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות יש להעביר למזכירות החברה לידי רותם/שלומית במשרדי החברה רח’ דם המכבים 35 מודיעין לתיבת המכרזים או לשלוח למייל  shuki@hacal.co.il .

 חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד,

הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות  29.5.23    בשעה –  12:00

  1. מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

המכרז נסגר

חזור