בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 1/2022

מכרז כ”א- מהנדס/ת חברה

  • מועד פרסום: 31.12.2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 13.01.2022

מספר מכרז : מכרז כ”א  1/2022

מהנדס/ת חברה

לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע”מ (להלן: החברה”), דרוש/ה מהנדס/ת ראשי/ת  העונה על הדרישות המפורטות:

  1. רשאים להגיש מועמדים העונים על דרישות הסף והקריטריונים המפורטים בלינק המצ”ב מטה  ובאתר עיריית מודיעין מכבים רעות 
  2. מהות התפקיד – מפורט בלינק המצ”ב מטה ובאתר העירייה.

 היקף משרה: 100% משרה.

  1. ועדת האיתור של החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
  2. תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים ויעוגנו בחוזה אישי.
  3. הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של  העירייה  modiin.muni.il  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות  כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה.  

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות  13.1.2022  בשעה –  12:00

  1. מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

המכרז נסגר 

חזור