בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 02/2022

מכרז כ”א- מהנדס/ת חברה

  • מועד פרסום: 25.01.2022
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 10.02.2022

הגשת המועמדות למשרה זו הינה בצירוף כל המסמכים הנדרשים (קו”ח, תעודות והמלצות ) יש למסור ידנית במשרדי החברה רח’ דם המכבים 35  מודיעין מכבים רעות (לידי רותם) או לשלוח למייל  shuki@hacal.co.il  לציין למשרת מהנדס חברה.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות , קורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד,

הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות_10.2.2022_בשעה –  12:00

לפרסום המלא, תנאי סף ודרישות לתפקיד  לחץ כאן

לטופס הגשת מועמדות לחץ כאן

חזור