בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 01/2023

מכרז להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות סלילה ואחזקת כבישים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 03.01.2023
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 11.01.2023
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 25.01.2023
  1. ישיבת הבהרות תיערך ביום רביעי 11.01.2023 בשעה  13:00  הן באופן פרונטלי והן באמצעות אפליקציית זום . ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה (לא) חובה.
  2.   על המשתתפים המעוניינים להשתתף בישיבה  הפרונטלית להגיע למשרדי החברה ברחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין.
  3. לשם השתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית הזום, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו michrazim@hacal.co.il  עד ליום 10.01.2023 בשעה 15:00 על מנת שמזכירות החברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור השתתפות לפגישת ההבהרות באמצעות אפליקציית זום.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום רביעי 25.01.2023 עד השעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ, בכתובת רחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין

 

המכרז נסגר

קבלן זוכה – אלטשולר הנדסה אזרחית בע”מ

חזור