בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 5/2019

להקמת חניון תת קרקעי בשכונת מורשת ופיתוח השצ”פ מעל החניון

  • מועד פרסום: 28.06.2019
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 24.07.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 15.08.2019

 

תאריך אחרון להגשת המכרז הינו יום ראשון ה- 15.8.19 עד השעה 15:00.

מוקדמות + מפרט טכני

המכרז נסגר

קבלן זוכה : קן התור

חזור