בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 7/2019

לביצוע עבודות עפר וקירות תומכים במרחב הציבורי לרבות בשצ”פים ושב”צים בשכונת מורשת

  • מועד פרסום: 23.08.2019
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 02.09.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 12.09.2019

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יערכו ב- 2.9.19 בשעה 9:00 בחדר הישיבות במשרדי חברה הכלכלית

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 12.9.19 עד השעה 15:00.

 

המכרז סגר.

קבלן זוכה – תוראב השקעות ופיתוח בע”מ 

חזור