בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 2/2019

לביצוע עבודות להקמת תחנות שנאים טרומיות עיליות ו/או תת קרקעיות בשכונת מורשת

  • מועד פרסום: 08.02.2019
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 18.02.2019
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.03.2019

ישיבת הבהרות תתקיים ביום שני ה- 18.2.19 בשעה 9:00

במשרדי החכ”ל – רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2 במודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 4.3.19 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה – סיבוס רימון

חזור