בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 08/2021

ביצוע והקמת מערך שילוט בגבעת אשון בשכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 03.12.2021
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 14.12.2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 06.01.2022

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 14.12.21 בשעה 12:00 באמצעות אפליקציית ZOOM ,

מפגש המציעים הינו תנאי חובה להשתתפות במכרז.

המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים ליצור קשר עם משרד החכ”ל לרישום מוקדם וקבלת קישור במייל .

תאריך אחרון להגשת הצעה הינו – 6.1.22 בשעה 12:00

המכרז נסגר 

חזור