בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 01/2022

לביצוע הקמת בריכה טיפולית במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 18.01.2022
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 30.01.2022
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 10.03.2022

ישיבת הבהרות תערך ביום ראשון ה- 30.1.2022 בשעה 10:30 באמצעות אפליקציית זום , לשם השתתפות בישיבה יש לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו michrazim@hacal.co.il  עד ליום 29.1.2022 בשעה 14:00 על מנת לבצע רישום לישיבת הבהרות ולקבל קישור בזום.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי ה- 10.3.22 עד 12:00

המכרז נסגר

 

חזור