בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 17/2020

ועדת שלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לפרויקט מתקני משחק במורשת

חזור