בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
חזור

מספר מכרז: 3/2021

השלמות ביצוע כבישים 3-200 והרחבת כביש 431 בעיר מודיעין

  • מועד פרסום: 06.04.2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 27.04.2021

לחוברת המכרז לחץ כאן

למסמך כתב כמויות לכביש 3-200 לחץ כאן 

למסמך כתב כמויות לכביש 431 לחץ כאן

להבהרה מס’ 1 לחץ כאן 

חזור