בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 9/2017

הקמת שביל אופניים ברחוב עמק האלה

  • מועד פרסום: 13.07.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 26.07.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 07.08.2017

ישיבת הבהרות תערך ביום ד’ ה- 26.7.17 בשעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית –

רחוב המעיין 4 , בניין ליגד 2, מודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 7.8.17 עד השעה 15:00 .

 

קבלן זוכה- נתיבי רם בע”מ

חזור