בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 12/2017

הקמת פארק נופש וספורט

  • מועד פרסום: 07.09.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 19.09.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.10.2017

ישיבת הבהרות תיערך ביום ג’ ה- 19.9.17 בשעה 10:30 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד’ ה- 18.10.17 עד השעה 15:00 .

 

 

המכרז הסתיים

קבלן זוכה – י.ד עשוש תשתיות בע”מ

חזור