בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 8/2018

הקמת מבנה עבור מוזיאון מורשת במע”ר

  • מועד פרסום: 11.07.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 23.07.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 06.08.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה- 23.7.18 בשעה 11:30 במשרדי החברה הכלכלית

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 20.8.18 עד השעה 15:00.

 

 

המכרז נסגר

 

חזור