בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
חזור

מספר מכרז: 5/2021

הקמת בריכה טיפולית במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 20.04.2021
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 03.05.2021
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 12.05.2021

למסמכי המכרז לחץ כאן 

לנספח בקרת איכות לחץ כאן

לכתב הצעה – נספח א’ – לחץ כאן

לנספח ג’ 1 מוקדמות- לחץ כאן

לדו”ח קרקע לחץ כאן 

למפרט טכני לחץ כאן

לכתב כמויות לחץ כאן

לרשימת אנשי קשר לחץ כאן 

חזור