בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

החלטה על פנייה למשכ”ל עבור התקשרות מכרז מש/19/2019 והחלטה לקבל ממשכ”ל שירותי ניהול ופיקוח על התקשרות בין החברה לזכיין

  • מועד פרסום: 07.01.2020
חזור