בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

החלטה על פניה למשכ”ל עבור התקשרות למכרז מש/19/2018 והחלטה לקבל ממשכ”ל שירותי ניהול ופיקוח על ההתקשרות בין החברה לזכיין

  • מועד פרסום: 23.01.2020
חזור