בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 5/2018

ביצוע תשתיות תת”ק, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת

  • מועד פרסום: 16.03.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 26.03.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 25.04.2018

ישיבת הבהרות נוספת  תערך ביום ב’ ה-23.4.18 בשעה 10:00 בחדר ישיבות במשרדי החברה הכלכלית, רחוב המעיין 4, מודיעין.

ישיבת הבהרות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ד ה-2.5.18 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר.

קבלן זוכה : י. לרר הנדסה בע”מ

 

חזור