בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 7/2017

ביצוע פריצת דרכים וביצוע קירות תומכים בשכונת מורשת

  • מועד פרסום: 07.07.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 17.07.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 31.07.2017
  1. ישיבת הבהרות תיערך ביום ב’  ה – 17.7.17 בשעה 12:00 באולם הכניסה בבניין מתנ”ס סחלבים ברחוב עמק האלה (מול בניין 13) במודיעין. תנאי להשתתפות במכרז הינו השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור קבלנים יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.
  2. . המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 31.7.17 עד השעה 15:00 .

 

 

קבלן זוכה – גלנור בינוי ופיתוח בע”מ

חזור