בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 17/2017

ביצוע עבודות פיתוח שצ”פ עמק 13

  • מועד פרסום: 23.11.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 04.12.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 18.12.2017

ישיבת הבהרות תתקיים ביום ב’ ה-4.12.17 בשעה 9:30 במשרדי החברה הכלכלית

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 18.12.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר ללא מציעים

חזור