בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 3/2016

ביצוע עבודות פיתוח -מסגרת

  • מועד פרסום: 06.05.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 18.05.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.05.2016

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיים בתאריך – 18.5.16 בשעה 12:30 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4 מודיעין
מועד אחרון להגשת הצעה – 30.5.16 עד השעה 15:00

 

המכרז נסגר

זוכים במכרז – י. שומרוני בע”מ ומגנזי תשתיות בע”מ

חזור