בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 19/2017

ביצוע עבודות פיתוח מסגרת

  • מועד פרסום: 01.12.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 13.12.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 25.12.2017

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד’ ה-13.12.17 בשעה 13:00 במשרדי החברה הכלכלית

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2,  מודיעין

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 25.12.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים

קבלן זוכה: גני בר פיתוח ונוף בע”מ

חזור