בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 14/2017

ביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין

  • מועד פרסום: 15.09.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 02.10.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 30.10.2017

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה- 2.10.17 בשעה 14:00 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 30.10.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים

קבלן זוכה- ג.ר רוויה יזמות וביצוע בע”מ

חזור