בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 13/2016

ביצוע עבודות פיתוח בשצ”פ פ-1 + שצ”פ פ-1001 בשכונת מוריה

  • מועד פרסום: 16.09.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 29.09.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 31.10.2016

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה’ ה- 29.9.16 בשעה 13:30 במשרדי החברה הכלכלית –

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, במודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 31.10.16 עד השעה 15:00 .

המכרז הסתיים

קבלן זוכה : תוראב השקעות בע”מ

חזור