בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 20/2017

ביצוע עבודות פיתוח בשצ”פ עמק 13

  • מועד פרסום: 28.12.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 08.01.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 22.01.2018

ישיבת הבהרות תתקיים ביום ב’ ה-8.1.18  בשעה 14:30 במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין 4, מודיעין

מועד אחרון להגשת הצעות הינו יום ב’ 22.1.18 עד השעה 15:00 .

 

המכרז נסגר.

קבלן זוכה : י. שומרוני חברה להשקעות ובנייה בע”מ

חזור