בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 16/2017

ביצוע עבודות פיתוח בגבעת התיתורה

  • מועד פרסום: 03.11.2017
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 15.11.2017
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 27.11.2017

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד’ ה- 15.11.17 בשעה 14:00 במשרדי החברה הכלכלית במודיעין.

רחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 27.11.17 עד השעה 15:00.

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה: ק.ס.מ.ג קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח בע”מ

 

חזור