בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 16/2016

ביצוע עבודות הקמת שביל אופניים בשד’ יאיר פרג

  • מועד פרסום: 09.09.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 19.09.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.09.2016

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב’ ה-19.9.16 בשעה 12:00

במשרדי החברה הכלכלית: ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2 במודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה’ ה- 29.9.16 עד השעה 15:00

 

המכרז נסגר

זוכה במכרז : תוראב השקעות ופיתוח

חזור