בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 11/2016

ביצוע עבודות הקמת שביל אופניים בשדרות יאיר פרג

  • מועד פרסום: 05.08.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 17.08.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 29.08.2016

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד’ ה-17.8.16 בשעה 10:00

במשרדי החברה הכלכלית: ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2 במודיעין .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 29.8.16 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר ללא זוכה

חזור