בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 12/2016

ביצוע עבודות הקמת מרכז רב תכליתי במע”ר

  • מועד פרסום: 19.08.2016
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 29.09.2016
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 31.10.2016

ישיבת הבהרות נוספת תתקיים ביום ה’ ה- 29.9.16 בשעה 12:30 במשרדי החברה הכלכלית

ברחוב המעיין 4, בניין ליגד 2, במודיעין.

ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה , למעט למציעים אשר נכחו בישיבת ההבהרות הקודמת ביום 29.8.16 .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 31.10.16 עד השעה 15:00.

 

המכרז נסגר

קבלן זוכה: י.ד עשוש תשתיות בע”מ

חזור