בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 7/2018

ביצוע עבודות בבית העלמין

  • מועד פרסום: 10.05.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 22.05.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 04.06.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ג’ ה- 22.5.18 בשעה 14:00 במשרדי החברה הכלכלית –

רח’ המעיין 4, בניין ליגד 2, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 4.6.18 עד השעה 15:00 .

 

המכרז נסגר.

קבלן זוכה : גני בר עפר פיתוח ונוף בע”מ

חזור