בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
חזור

מספר מכרז: 4/2018

ביצוע השלמות פיתוח בשכונת נופים

  • מועד פרסום: 12.04.2018
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 07.05.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 21.05.2018

ישיבת הבהרות תערך ביום ב’ ה- 7.5.18 בשעה 14:00 בחדר הישיבות בבניין עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן 1, מודיעין.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב’ ה- 21.5.18 עד השעה 15:00.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן

לעדכון מסמכי מכרז לחץ כאן

לכתב הכמויות לחץ כאן

למחירון לשינויי יזמים לחץ כאן

לטופס הצעת משתתף לחץ כאן

לטופס 3210 לחץ כאן

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה: מרדכי בנימין ובניו בע”מ

חזור