בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 6/2018

ביצוע השלמות פיתוח במע”ר בעיר מודיעין-מכבים-רעות

ייעוד הקרקע:מע"ר מודיעין

  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 24.10.2018
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 07.11.2018

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד’  ה – 24.10.18 בשעה 12:00 בחדר הישיבות במשרדי החברה הכלכלית מודיעין, ברחוב המעיין 4 מודיעין.

תנאי להשתתפות במכרז הינו השתתפות בישיבת ההבהרות.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום  7.11.18  בשעה 15:00.

 

 

המכרז הסתיים.

קבלן זוכה : קן התור הנדסה ובניין בע”מ 

 

חזור