בית
אודות
פרויקטים
סרטון פרויקטים
מכרזים
מאגר יועצים
צור קשר
x
חזור

מספר מכרז: 02/2023

ביצוע הקמת קונסרבטוריון במגרש 902 בשכונת מורשת בעיר מודיעין מכבים רעות

  • מועד פרסום: 20.04.2023
  • מועד ישיבת הבהרות וסיור קבלנים: 01.05.2023
  • תאריך אחרון להגשת הצעה: 07.06.2023

ישיבת הבהרות תיערך ביום שני 01.05.2023 בשעה 10:00  הן באופן פרונטלי והן באמצעות אפליקציית זום . ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה (לא) חובה.

  על המשתתפים המעוניינים להשתתף בישיבה  הפרונטלית להגיע למשרדי החברה ברחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין מכבים רעות.

לשם השתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית הזום, על המציעים לפנות למשרדי החברה באמצעות מייל שכתובתו michrazim@hacal.co.il  עד לתאריך 30.04.2023 בשעה 15:00 על מנת שמזכירות החברה תרשום את המציע ותשלח למציע קישור השתתפות לפגישת ההבהרות באמצעות אפליקציית זום .

מסמכי המכרז ימכרו במשרדי החברה תמורת 2,000 ₪ ובתוספת מע”מ כחוק, באמצעות המחאה בנקאית בלבד, החל מ-  24.04.2023 בתאום מראש.  טל. 08-9707515/7 .

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ראשון  7.6.2023 עד השעה 12:00 במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע”מ, בכתובת רחוב דם המכבים 35 , מע”ר מודיעין.

המכרז נסגר

קבלן זוכה- אוגלים בע”מ

חזור